Aan het begin van 2010 hebben we de afstand tot de grond bij onze afschermende veiligheidsvoorzieningen verlaagt tot 175 mm.

Als reactie op de groeiende vraag naar een kleinere afstand tot de grond bij afschermende veiligheidsvoorzieningen hebben we besloten om deze afstand bij al onze veiligheidsheksystemen te verlagen tot 175 mm. Voor speciale constructies met rails, hefmachines, gaten in het dak of iets dergelijks bieden we systeemelementen met een kleinere afstand tot de grond van 20 mm aan.


Maar wij kunnen natuurlijk niet voor onze klanten beslissen welke afstand tot de grond de juiste is. Ook omdat de richtlijnen voor machines altijd uitgaan van een individuele risicobeoordeling. Wij zijn er zeker van dat de kleinere afstand tot de grond, die wij hebben ingevoerd, tegemoetkomt aan de wensen van de meeste producenten van machines en installaties.

Onze afschermende veiligheidsvoorzieningen met een kleinere afstand tot de grond zijn vanaf nu verkrijgbaar.